Mae'r amserlenni ar ein gwefan yn defnyddio'r cloc 24 awr. Mae hyn felly nid oes unrhyw ddryswch rhwng teithiau bore a phrynhawn. Os ydych chi'n cael trafferth i weithio allan yr amser cywir ar gyfer eich taith, defnyddiwch ein deial ddeunydd ar y chwith. Os ydych chi'n dal i gael trafferth, ffoniwch ni ar 01270 252970 a gallwn wneud y gwaith i chi!